Vikten av att kontrollera maskinerna

I den dagliga verksamhet förutsätter man att alla maskiner ska fungera. Det kommer nästan som en chock när en maskin inte längre gör som de ska och det kan vara handikappande för hela verksamheten om fel maskin slutar fungerar.

Minska utsläpp

Inom industri och verksamheter med stora maskiner är det viktigt att minska utsläppen och få dem att arbeta så energieffektivt som möjligt. Något så tunt som en millimetertunn beläggning kan öka utsläppen och kräva mer energi att driva. Därför är det viktigt att rengöra och kontrollera maskinerna kontinuerligt. För en del branscher har man blivit tvungen att byta ut delar och oljor till mer miljövänliga alternativ och det är svårt att veta hur systemet kommer att påverkas av förändringen. I början krävs noggrannare kontroller för att se att prestandan är densamma och att maskineriet fungerar på samma sätt.

Kontoret

Även datorerna på ett kontor mår bättre av städning då och då: damm kan orsaka stora skador och överhetta en del datorkomponenter. Själva programvaran ska genomsökas med antivirusprogram och det är alltid bra att frigöra utrymme på datorn så den kan jobba effektivare. Även de minsta beståndsdelarna på företaget ska rengöras och undersökas såsom att se så elementen fungerar korrekt och att kaffepannan rengörs grundligt några gånger i månaden. Ungefär varannan kaffepanna innehåller svamp och mögel på grund av att de rengörs och detta kan till slut leda till sjukdom.

Mätning

För stora serverhallar, fabriker och industri kan du anlita företag som mäter maskinernas prestanda och upptäcka flaskhalsar. Vid en flaskhals bromsas arbetet in onödigt mycket och allt hamnar i kö istället för att flyta på. En sådan mätning kan hjälpa er att optimera maskinerna och hitta lösningar på problem ni inte visste att ni hade!