Vad gör en konsult?

Konsultmöte

Konsulter definieras som sakkunniga rådgivare och finns i alla möjliga branscher. De är oftast egenföretagare eller jobbar som anställda för ett konsultföretag. Även som anställd kan större delen av tiden spenderas ute hos olika kundföretag under längre perioder. Du hittar många konsulter i IT-branschen, men de finns även i andra branscher som byggsektorn, HR och ekonomi.

Är du intresserad av att arbeta som konsult så får du förbereda dig på att det kommer skilja sig markant från livet som anställd. Du kan förvänta dig att snabbt få sätta dig in i nya arbetsuppgifter och miljöer. Då vissa konsultuppdrag inte pågår under särskilt lång period kan en av nackdelarna vara att man aldrig riktigt blir en i gänget.

Som konsult får du inte heller vara rädd för att ställa frågor och det gäller även dumma frågor. Det är viktigt att du blir väl insatt i vad din uppdragsgivare förväntar sig av dig. Det är även vanligt förekommande att du blir utvärderad efter hur du presterat på ett uppdrag. När det kommer till lön så varierar den oftast från månad till månad. Den ersättning man får är relaterad till uppdragen, vilket betyder att lönen skiljer sig för varje uppdrag du får.