Utvecklas i din ledarroll

Ledare

De flesta är nog överens om att en chef ska kunna leda sina anställda mot de uppsatta mål som finns inom verksamheten och samtidigt kunna bidra till trivsel bland medarbetarna. En hög personalomsättning kostar en hel del och det är inte en bra reflektion av dig som ledare om anställda hela tiden slutar.

Använd dig av externa nätverk

Att vara chef är oftast en ganska ensam position inom företaget. Därför är det en bra idé om du etablerar ett nätverk av människor utanför jobbet som du kan diskutera olika problem med. Speciellt andra chefer som kan ge dig nya synvinklar och bra stöd.

Utöka din kunskap inom området

Det finns en mängd av böcker och tidningar som handlar om ledarskap och hur man kan utvecklas som ledare. Detsamma gäller även inom utbildningar. De senaste åren har kurser speciellt i coaching och mentorskap blivit alltmer eftertraktade.

Gå en balansgång

Som chef är det lätt att man går upp i sitt arbete och har svårt att skapa balans mellan fritid och arbete. Visst har du ett stort ansvar för verksamheten och personalen. Det får dock inte gå ut över din hälsa. Se därför till att skapa utrymme i almanackan för lite egen tid åt dig själv.