Tid är pengar

Något vi alla måste lära oss om vi inte redan är tidsplanerande är att tid är pengar. Genom att se till att schemalägga och planera in sin tid får man mer gjort och kan känna att man är  ledig för dagen när man går hem från jobbet.Tid är också något man måste lära sig att hålla även när man möter kollegor, kunder eller leverantörer. Genom att vara stressad och komma sent eller genom att man måste skynda vidare tidigare än det var tänkt från början så visar man klart och tydligt att man inte respekterar den andra människans tid. Den du träffar kanske har lagt något annat åt sidan för detta möte och prioriterat dig. Genom att vara planerad, lugn och samlad så får ni ett bättre möte. Tänk på hur du själv vill bli bemött och behandla andra med samma respekt.Genom att ha ordning och reda på sitt kontor samt planera sin tid ordentligt i almanackan både i pappersform och i dator samt mobil så ser du faktiskt till att du tjänar tid istället. Genom att vara strukturerad så hinner du mer och glöm inte att lägga in tomma rutor i planeringen där du kan sätta dig ner och ta itu med sådant du inte hunnit tidigare i veckan. Kanske är det bokföringen som behöver extra tid eller så samlar du ihop alla ordrar och sammanställer månadens resultat.