Stressa ner och få mer gjort

Genom att stressa ner i arbetet så är det troligt att du själv eller dina anställda kommer få betydligt mera gjort under arbetsdagen, och dessutom med ett bättre slutresultat till följd.Det kan säkerligen låta underligt för många att det ens ska vara möjligt att stressa ner och att samtidigt få ännu mer gjort på en och samma gång. Tack och lov så är det dock inte alls speciellt svårt att förklara och därefter även att börja ta in och slutligen förstå.Låt oss bara som ett exempel säga att du helt plötsligt får vetskap om att du glömt bort att planera inför ett möte och att du nu har exakt en timme på dig att förbereda dig inför detta. Med paniken i halsen och den stress du med allra största sannolikhet kommer känna så är chansen överhängande att du i princip kommer att låsa dig i dina tankeprocesser eller åtminstone bli väldigt spretig. Det kommer helt enkelt vara svårt att hitta ditt flow där du kan känna dig lugn och trygg och där saker och ting blir gjorda knappt utan ansträngning.Visst, det finns en del personer som hanterar stressiga situationer bättre än andra och som kanske skulle klara förberedelserna precis lika bra i de både exemplen, men det är inte det som är själva poängen. Poängen är den att människor rent generellt har svårare att fokusera, vara kreativa, och dessutom produktiva under hög stress. Det är något som konstaterats från många olika håll. Att få ner stressnivån i det arbete man gör skulle skapa helt andra förutsättningar och den anställde skulle kunna säkert hinna med allt som förlagts denne ändå.Vad man därför bör göra är att ärligt fråga sig själv hur man eller ens anställda har det i sina dagliga arbetssysslor och om man på något vis skulle kunna få en själv eller dom att känna sig mindre stressad. Detta är med allra största sannolikhet någonting som skulle leda till en högre produktivitet med en högre kvalitet på slutresultatet. Med mindre stress så skulle personen i fråga må mycket bättre och frågan är om man inte skulle leverera bättre också.Det finns mycket som kan stressa till det i både arbete och fritid. Det gäller att hitta en samklang både då det gäller arbete och fritid, att planera kan vara en del i det hela för att hinna med mer. Fråga dig själv om det finns saker i ditt arbete eller på din fritid som kan göras annorlunda eller kanske till och med skalas bort helt.

Kategori: Okategoriserade