Säkerhetsutrustning på kontoret

Väldigt många verksamheter sköts på kontor idag och det är därför en sorts arbetsplats som ofta hamnar under förstoringsglaset. Här tänkte vi titta närmare på den utrustning som bör finnas på ett kontor och bidrar till säkerheten därtill.

Hälsa

Till att börja med kan vi titta på den utrustning som på ett eller annat sätt kan hjälpa personer rent hälsorelaterat i allt från mindre till allvarliga olyckor. Det mest grundläggande är att ha ett första hjälpen kit eller liknande. Dessa går att köpa färdiga eller så kan man sätta ihop sitt eget utifrån de typer av skador eller olyckor som anställda är mest utsatt för.

Man kan dock även gå ett steg längre och skaffa en hjärtstartare till kontoret. Det är visserligen något dyrare men kan också vara skillnaden mellan liv och död. En hjärtstartare används när någon drabbats av plötsligt hjärtstopp och för varje minut som en drabbad person går utan behandling uppskattas överlevnadschansen minska med tio procent.

Brand

Brand är också något man kan utrusta kontoret för. Brandvarnare ska placeras så att de tillsammans kan täcka hela lokalen. En brandsläckare borde även finnas nära till hands oavsett var i kontoret man befinner sig. Brandsläckaren ska vara av en typ som kan hantera de sorters bränder som riskerar att uppstå. I ett kontor är skumsläckarn det som oftast rekommenderas. Den har inte lika hög släckeffektivitet som en pulversläckare men kräver också mindre saneringsarbete efteråt. Det kan även vara bra att utrusta kontoret med en eller flera brandfiltar.

Man kan även överväga att installera ett automatiskt brandlarm. Om en brand skulle bryta ut efter arbetstid kommer larmet fortfarande omedelbart gå till Räddningstjänsten och chansen att minimera förstörelsen går därmed upp dramatiskt. Annars finns alltid risken att inget i kontoret går att rädda och lokalen blir helt obrukbar.