Marknadsföring

MarknadsföringAtt marknadsföra sig själv, sin produkt eller sitt företag är helt avgörande för att kunna sälja den tjänsten du erbjuder och marknadsföring är ett väldigt stort begrepp och innefattar egentligen alla aktiviteter som du gör för att locka kunder att köpa din tjänst eller produkt. Marknadsföring påbörjas redan när du framställer en produkt, du tittar på vad behovet är, om du kan möta det och om det ger något värde för kunden. Marknadsföring innebär också att sedan hitta sin plats på marknaden för sin produkt och att sedan att kommunicera ut att din produkt finns och att övertyga kunden att de behöver den. Sen är det också god marknadsföring att se till att när väl kunden köpt din produkt att kunden är nöjd med den. Till exempel om du säljer en tjänst som du kan utföra, du är konsult med någon form av expertis som du säljer, så behöver du först se över marknaden och se om det finns en efterfrågan på din expertis, du behöver se till att synas och sälja dig själv på de reklamplatser som köparna kan tänkas se och du måst se till att din kund är nöjd med den hjälp de har köpt utav dig.Trots att marknadsföring är hela kedjan från ide till utförande till uppföljning så är sälj och reklam det vanligaste man tänker på när man säger marknadsföring. Det finns en hel del sätt att marknadsföra sig själv och sin produkt/tjänst på och kostnaderna varierar väldigt. Idag bör man och ska man använda sig utav nätet. Skapa en hemsida, se till att hålla den aktiv och vill du och har tid så kan du se till att synas på relevanta forum. Du kan köpa dig reklamplatser i tidningar, på nätet och i TV och tänk på att rikta dig till rätt målgrupp och på detta sätt når du många potentiella kunder. Du kan också arbeta med så kallad one-to-one marknadsföring som är en mer personligt utformad marknadsföring vilket kan vara nödvändig beroende på vad du säljer. Men tänk på att nöjda kunder är många gånger den bästa marknadsföringen du kan få.