Hitta rätt konsult för ditt företag

Innan du börjar söka efter en ny konsult till ditt företag är det bäst att sätta sig ner och fundera över varför ni behöver en konsult. Vad är det för behov som uppstått inom företaget som lett till att ni behöver anställa en eller flera konsulter?

Det finns oftast två funktioner som en konsult kan uppfylla. De kan antingen anlitas för ett kortare projekt och utföra specifika arbetsuppgifter eller användas till att utbilda intern personal och bidra till ökad effektivitet. För att det ska vara lönsamt med en konsult ska personen kunna genomföra arbetet både snabbare och bättre än vad du eller dina kollegor har möjlighet till. När detta omvandlas till pengar ska det även vara kostnadseffektivt.

Vid rekrytering av konsulter ska du vara precis lika noggrann som när du rekryterar vanliga anställda. Du granskar CV:n, genomför intervjuer och kontaktar referenser. Om du själv inte är specialist på ett område, t.ex. teknik, kan det även vara en bra idé att ta hjälp av en kollega under rekryteringen.

Ska du anlita en konsult som kommer att ha mycket kontakt med dina kunder så är det speciellt viktigt att du förmedlar företagets värderingar och kundkultur till konsulten. Han eller hon ska ju trots allt representera ditt företag i kontakten med kunderna.