Hitta rätt kompetens

ITIT-branschen är som vi redan nämnt en bransch där samma titel kan innebära mycket olika arbetsuppgifter. Som arbetsgivare kan det då vara ett gissel att hitta rätt kompetens till just ditt behov.Egentligen så kan man säga att det är en lite märklig situation inom IT-branschen eftersom det samtidigt som många företag går omkull så saknas det också kompetens och det finns en stor efterfrågan på konsulter, inte minst de som är specialinriktade mot utveckling.

Inget renodlat IT-program

Det är till och med så att en studie som gjorts på IT-gymnasiet i Göteborg visar att det idag är stor brist på arbetskraft, men framförallt så visar den att den bristen kommer att öka drastiskt under de kommande åren. Av de tillfrågade cheferna så har drygt 73 % uppgett att de har svårigheter att hitta rätt kompetens på it-området i dagsläget. Cirka 74 % anger dessutom att det kommer att bli ännu svårare inom fem år. Den största efterfrågan på kompetens och således också den största bristen på kompetens hittar vi inom områden som systemutveckling, infrastruktur och it-arkitektur.Rektorn för it-gymnasiet i Göteborg, Jens Holm menar att man måste förtydliga kraven på denna typ av kompetens eftersom branschen och efterfrågan är så stor. Han menar att det måste satsas mer på specifika it-utbildningar där inriktning ligger på matematik och andra relevanta ämnen, tillsammans med de it-specifika ämnena. Detta måste göras för att öka kunskapsbasen både för framtida yrken och vidareutbildning på högskola och universitet.

Vad kan du göra?

Vad kan då du göra som arbetsgivare idag om du behöver hitta rätt kompetens kanske du frågar dig. Det första du måste göra är förstås att se till dina behov och vilken kompetens det du de facto behöver. Därefter så får du förstås se till att söka efter personal och noggrant granska de sökandes kompetenser och se om dessa stämmer in på det du eftersökt. Ett alternativ kan också vara att anlita så kallade ”headhuntingföretag” som exempelvis Stockholmsföretaget Headagent,  som i samråd med dig som anställare fastställer dina behov och kan tack vare sitt stora kontaktnätverk hitta rätt person just för dina behov.När man påbörjar en sådan process börjar man med en kravprofil vars uppgift är att tydligt förmedla vilket kompetens som söks och hur rollen i företaget ser ut. Efter det kartlägger headhuntingföretaget vilka kandidater som kan vara av intresse för den som söker personal. Alla kandidater blir kontaktade och genom går en intervjuprocess med syfte att plocka ut de bästa kandidaterna. Dessa får sedan genomgå en djupare intervju där man ämnar att få fram 3-5 av de bästa kandidaterna som man sedan kan presentera till det sökande företaget. Det är sedan upp till de sökande huruvida de själva vill genomföra intervjuer, djupa eller inte, och om de sedan vill anställa någon av dessa kandidater.