Hitta nya affärer för företaget

Som företag så är kunderna det som gör att man kan växa och utvecklas som företag. Det kan gälla att hitta nya affärer till företaget så man fortsättningsvis kan utveckla och förädla det företag som man har. En av de drivkrafter som finns hos ett företag är att kunna växa och bli större. Framgångsrik kan vara ett annat ord för detta. 

Hur man gör sina affärer kan se väldigt olika ut för olika företag. Det som är det viktiga för alla företag är att de affärer som man gör är den inkomst man har i företaget. Det gäller att ha inkomst för att kunna betala sina utgifter. Inkomsterna ska framförallt vara högre än de utgifter man har så att företaget gör någon form av vinst. Det kan finnas nya vägar för att göra affärer och kanske så kan ert företag börja med att göra affärer med den offentliga sektorn.

Att lägga anbud vid offentliga upphandlingar kan i inledningsskedet kännas främmande och något som bara andra företag gör. Har du en produkt eller tjänst som passar in på något så kan ni med fördel anlita en upphandlingskonsult för att få reda på om ni har något som kan passa den offentliga sektorn. Stat, kommuner och landsting upphandla mycket under ett år och på något sätt så kanske ni kan få in en fot där. Många gånger så gäller det att man lär sig hur man ska skriva dessa anbud för att vinna en affär.