Ge större ansvar åt dina anställda

Anställda

Numera pratas det ofta om att ge mer ansvar till anställda. Att de ska vara aktiva och driftiga. En stor skillnad till för några decennier sen då inställningen hos anställda skulle vara mer passiv och auktoritetsbunden. Nu ligger fokus på att anställda ska få chans till att utvecklas inom sin roll och det görs bäst med en engagerad och stöttande chef.

Begreppet medarbetare är faktiskt ganska nytt i arbetssammanhang och reflekterar främst en utveckling från auktoritära arbetsplatser till mer demokratiska. Med andra ord ska medarbetaren få ta mer ansvar och i gengäld få möjlighet till större frihet inom sitt arbete.

Det är dock inte alltid lätt att överlåta mer ansvar till sina anställda. En nackdel kan vara att arbetsbelastningen är alltför hög och att större ansvar bara leder till mer stress och att personen känner sig ensam med svåra bedömningar. Du får också akta dig för att definiera vissa ansvarsområden på ett vagt sätt. Dina medarbetare behöver ha klart för sig vad dem ansvarar för och var gränserna går.

Särskild hänsyn får tas till de olika personligheter som finns på en arbetsplats. Vissa tar gärna mer ansvar medan andra tvekar inför en sådan uppgift. Lite stöd kan då behövas för att medarbetaren långsamt men säkert ska komma in i sin nya roll.