För dig som arbetar med bioenergi

Av de olika energislag vi ser idag som utvecklingsbara är bioenergi ett av dem. Tillsammans med vindkraft är bioenergi den förnyelsebara energiform som redan är utvecklad och är lönsam.

Det som återstår att utveckla är att kunna ta vara på mer av skogsråvara så att spillet blir nära noll då vi ska utvinna energi från skogen. För att veta hur råvaran kan användas krävs kunskap om sortering utifrån hållfasthet. Vill du veta mer om det kan du klicka dig vidare här.

Visst är det viktigt att utveckla metoderna att skörda och ta tillvara hela råvaran. Det är också viktigt att sköta skogen under tiden den växer upp. Det handlar om att gödsla och att gallra på rätt sätt för att träden ska få optimala förhållanden att växa till sig i. Det är många faktorer som spelar in då du ska förvalta din skog.

På flera ställen i Sverige forskas det mycket om vad vi kan få ut av skogen. Forskningen genomförs företrädesvis i de norra delarna av Sverige av naturliga skäl då det är där skogen finns. Forskningen har funnit att vi förutom nya drivmedel kommer vi att få en hel del födoämnen samt textilier ur skogsråvaran. På sikt kommer vi alltså att fasa ut fossila råvaror.