Ett passande företagsevent

Många gånger så kan det vara av värde att uppmuntra personalen med ett passande företagsevent som exempelvis en kick-off eller något liknande. Det kan vara skönt att under lättsamma former få ta del av företaget visioner och tillsammans umgås under en eller flera dagar. Det kan också vara ett värde i att bjuda in kunder och presumtiva kunder till ett event där nyheter från företaget presenteras.

Oavsett vad så gäller det att planera eventet på ett sådant sätt så att det blir så bra som det bara kan bli. De flesta gångerna så kanske det är företagsledning som håller i trådarna för allt som ska hända under de dagar eventet går av stapeln. Det gäller att mixa det lättsamma med det allvarliga och få en skön blandning. Vårt tips är att hyra in Hans Lindström som underhållare vid något tillfälle under eventet. Även om eventet genomsyrar den verksamhet som företaget bedriver så är det alltid uppskattat med något oväntat och överraskande.

Gör alltid utvärderingar i efterhand så ni kan förändra och förbättra till nästa gång. Det kan vara svårt att direkt avgöra om allt fungerade som det skulle och hur allt togs emot. Frågor som om det var för mycket fritid mellan de olika passen kan vara en sak som måste funderas på till nästa år. Hur var maten och den logi som erbjöds. Kan det förändras på något sätt till nästa event som ska genomföras. Kanske det ska finnas med någon representant från de anställda i gruppen som ska planera nästa event. Det finns säker många saker som bör funderas på till nästa gång.