Bygga upp sitt varumärke

11738650-businessman-thin-line-icon

För alla företag, stora som små, och framförallt för nystartade företag är det av största vikt att man funderar kring varumärket och hur det ska kunna byggas upp. I slutändan vill man att varumärket ska stå för något positivt, som förknippas med kvalitet och blir ett namn som många lägger på minnet.

Det är inte alltid lika lätt att komma dit, men vissa företag lyckas på ett väldigt bra sätt bygga upp sina varumärken, som till exempel Elite, som skapat sig ett namn som förknippas med kvalitetshotell.

Varför behövs varumärket byggas upp

I dagens läge är konkurrensen på marknaden hård och det finns ett oändligt antal produkter, varav många är relativt lika varandra. Det är inte bara erbjudandet som avgör vilken produkt en konsument väljer utan även varumärket.

Det finns studier som visar att de som satsar målmedvetet på varumärket har en högre rörelsemarginal. Starka varumärken ökar ofta intäkterna hos företaget och de är inte lika priskänsliga heller, eftersom de har fler återkommande konsumenter som väljer dem. Det gör i sin tur att marknadsföringen blir mer effektiv och produkten får mer medieexponering.

Ett starkt varumärke känns mer lustfyllt att köpa och äga och det är ett enklare val för konsumenten. Precis som utseende påverkar vad hur vi uppfattar andra så styr varumärken hur ett företag uppfattas.

Hur bygger man upp sitt varumärke

När ett varumärke blir till är det en analys av verkligheten som ligger bakom. Det gäller att ha koll på produkten, branschen och målgruppen. Företagets historia kan till exempel vara användbart vid marknadsföringen av produkten. Vem du är och varför du säljer just den produkten. Det är bra att samla in information om målgruppen, det vill säga hur de lever, konsumerar och hur de får information om nya produkter. Dessutom är det minst lika bra att ta en titt på konkurrenterna, vad de erbjuder och hur strukturen i branschen ser ut. Därefter kan varumärkets identitet börja skapas. Mer om hur du skapar den och hur du går till väga för att bygga upp ditt varumärke kan du läsa om i företagandets skola i varumärkets grunder.