Att avveckla ett företag

AvvecklingEtt aktiebolag är en juridisk person. Detta syftar på att det är en papperstiger och inte skall förväxlas med en fysisk person. Det juridiskt reglerade bolaget har mängder av regler och restriktioner om hur det får användas.Ägare till aktiebolaget utgörs av de aktieinnehavare som förtecknats i bolagets aktiebok. Aktieägarna är de som styr över hur bolaget skall skötas, de utser en styrelse som i sin tur tillsätter en VD, verkställande direktör. Som framgår av namnet är det denne som verkställer, alltså ser till att saker och ting sker, att affärerna utövas.

Upplösta lösningar

Kommer det till den punkt att bolaget inte skall eller kan fungera längre måste man komma till ett avslut. Bolagsverket, stipulerar de alternativ som aktieägarna har i detta skede. Det finns fem sätt att avveckla företaget på: likvidation, försäljning av samtliga aktier, delning, fusion samt konkurs.Konkurs är egentligen bara ett alternativ om företaget befinner sig på obestånd – det vill säga att det inte kan betala sin räkningar och att dessa problem inte är tillfälliga. Fusion använder man sig av om man kan införliva företaget med ett moderföretag eller liknande. För de flesta egenföretagare med god ekonomi återstår då likvidation och försäljning. Oavsett vilket av de fem sätten som kan komma ifråga, kanske inte aktieägarna kan eller vill bestämma. Då är det bästa att vända sig till experter. Det finns de företag som specialiserat sig på denna situation. Exempel på ett välrenommerat sådant är Stockholmsföretaget Citadellet.Just att sälja företaget för omedelbar likvidation kan bli en bekväm lösning för alla involverade. Att lägga ned ett företag innebär ofta mer pappersarbete än att starta det. Överlåter man det åt någon som sysslar professionellt med avvecklingar kan man  vara säker på att inget lämnas åt slumpen och aktieägarna kompenseras på exakt rätt sätt till gagn för alla parter.