Anställa personal

Företag Går ditt företag bra och du hinner inte längre med vad som behöver göras eller är din personal överhopade med jobb? Vad roligt! Då är tiden inne för att anställa. Det är viktigt att den du anställer blir rätt person eftersom det kan vara ditt företags största investering och personen kan få mycket stor betydelse för företagets framtida tillväxt och utveckling. Därför är det av största betydelse att du lägger en hel del tid och energi på rekryteringsarbetet. Anställningsprocessen kan ibland vara lång och lite krånglig.Att anställa någon innebär kostnader, inte bara tiden du behöver lägga på att rekrytera utan även dennes lön och övriga avgifter som tillkommer. Semesterersättning, sociala avgifter samt försäkringar är det som tillkommer enligt lag att du som arbetsgivare ska betala. Är du osäker på hur du ska räkna ut vad det kostar att anställa någon så kan du använda dig av bolagsverkets lönekalkylator för att få en preliminär kostnad.Det är också en kostnad för företaget att lära upp en ny anställd under ett par månader och om då den personen skulle visa sig inte passa på jobbet eller trivas så måste du göra om hela rekryteringen. Ett sätt att komma undan detta kan vara att ta in en konsult. Du kontaktar konsultföretaget och specificerar vad du eftersöker hos den anställde sedan blir det deras uppdrag att hitta lämpliga kandidater att sedan presentera för dig. Sedan anlitar du konsulten under en tid och ofta är det sedan möjligt när man känner att man hittat rätt och den har kommit in i arbetet att den personen går att anställa direkt i sitt eget företag.