IT-konsult

Att arbeta som IT-konsult är något som sedan ungefär 20 år tillbaka blivit allt vanligare, till stor del tack vare att datorer idag har en helt annan plats i vårt samhälle än vad de hade förr.

Allmänt om IT-konsulter

IT konsultEn IT-konsult kan arbeta med mycket inom IT, men det som är gemensamt för nästan alla IT-konsulter är att de på något sätt hjälper företag med det som rör datorer och dylikt. Det kan till exempel handla om att skräddarsy olika typer av lösningar eller konsultera företag i upplägget av IT-organisationen.

Som IT-konsult är man ofta specialiserad inom något specifikt område som till exempel programmering, strategi- och verksamhetsutveckling, eller projektledning. För den som redan arbetar eller tänkt sig att arbeta som IT-konsult i framtiden ser det ljust ut, då IT-branschen fortfarande är en stadigt växande bransch där behovet att arbetskraft kommer fortsätta att vara stort under de närmaste åren.

Ett brett yrke

Man skulle kunna säga att ordet IT-konsult är egentligen bara en sammanfattning av en rad olika typer av jobb inom IT. Generellt sett så handlar det om att man hjälper företag med rådgivning och expertis om det mesta som rör datorer och systemtekniska detaljer. Man hjälper företagen med att hitta lösningar som passar just för dem, installerar nätverk, mjukvaror, utvecklar nya system eller helt enkelt bara arbetar med allmän datorsupport. Svårighetsgraden och kunskapsnivån varierar ibland kraftigt mellan IT-konsult och IT-konsult.

De flesta IT-konsulter är således specialiserade inom ett särskilt område – exempelvis systemutveckling, programmering, nätverkstekniker, databasadministration och så vidare. Generellt sett så arbetar man som konsult på en konsultfirma, alternativt genom eget bolag. Men på en del större företag där kompetensen ständigt behövs så kan det även finnas in-house-konsulter förstås.

Det är inte alltid viktigast som IT-konsult att vara den absolut skickligaste programmeraren, eller den snabbaste nätverksteknikern. Det tjänar ingenting till om man inte besitter känslan att avgöra vad kunden behöver. Det gäller att kunna bedöma detta och utifrån detta ta fram skräddarsydda lösningar för alla enskilda kunder.